T.K.C. Twentse Klootschieters Combinatie - http://www.tkc-klootschieten.nl/

Nederlands’n Kloatscheet Bond - http://www.kloatscheetbond.nl/

NKB Nederlandse Klootschieters Bond - http://www.klootschieten.com/